Tompon'ny tokantranona Grace Singles!

Andriambavy Singles of Grace Grace… Ianao dia harovan'ny lehilahy eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika, any amin'ny fiangonantsika ary amin'ny fianakaviantsika. Ny faniriako dia ny hanao izany amin'ny Singles Grace Singles. Araka ny Owner of Grace Singles tokana, Tiako ny mampita aminao izany TSY HATAOKO mandefitra amin'ny fitondran-tena mendrika sy / na tsy mendrika ataon'ireo lehilahy mpikambana. RAHA tokony hiaina zavatra toy izany ianao dia tiako ny mamporisika anao hanaraka ny fitsipiky ny Mat. 18: 15-17 mikasika ny fifanatrehana mivantana amin'ilay lehilahy momba ny fahotan'izy ireo sy ny fikatsahana ny azy ireo fibebahana ary fampihavanana. Raha tsy mahatratra ny vahaolana tadiavina ity dia manasa anao aho hifandray amiko ME. Hanao ny tsara indrindra vitako aho amin'ny fanelanelanana tranga toy izany amin'ny fehin-kevitra ara-Baiboly sy ara-drariny, mifanentana. IZAO dia tiako ny hampazava tsara fa TSY soratako aminareo ity noho ny «fanitsakitsahana» na inona na inona karazany fa kosa mba ho mavitrika.   Mpanomponao in Kristy Jesosy, Dean Scott Mpamorona / Tompon'ny SGS

New Report

akaiky