Kalvinis kretyen selibatè

Kap chèche yon mari oswa madanm kretyen kapab yon lòd wotè jou sa yo. Sa sitou vre pou selibatè kretyen kalvinis yo. Jwenn yon mari oswa madanm Bondye ki pataje ou angajman doktrinal nan yon epòk kote anpil kretyen pwofese mete plis anfaz sou santiman yo epi redwi jaden ki deja etwat la.

Pa dezespere. Sonje ke selibatè kretyen kalvinis yo sonje ke souveren Bondye a souveren sou tout bagay, ki gen ladan konjwen yo nan lavni. Sa a pa gen pwoblèm ki se tout sou ou. Toujou sonje priye pou Senyè a beni ou ak yon mari oswa madanm ki mache dwat devan Bondye.

Glory God Book

Fè atansyon pa atann pèfeksyon. Anpil moun jodi a (pa sèlman kretyen) mete ba a tèlman wo ke pèsonn pa ka pètèt satisfè li. Fè reyalis nan atant ou pandan w ap fè egzèsis disènman. Men kèk bagay ou dwe konsidere lè yo evalye yon mari oswa madanm potansyèl.

Èske fwi lespri yo evidan?

"Men, fwi Lespri a se lanmou, lajwa, lapè, pasyans, dousè, bonte, lafwa, dousè, tanperans: kont sa yo pa gen lalwa." -Galatyen 5: 22-23

Jis paske yon moun yon kalvinis kretyen sèl pa nesesèman vle di ke yo ap viv pou Seyè a. Chache fwi Lespri a. Yo ta dwe evidan nan nenpòt mari oswa madanm potansyèl yo.

Èske moun sa a fidèl nan legliz lokal yo?

Li enpòtan ti kras ke yon moun se yon Calvinist kretyen sèl si yo pa fidèlman k ap viv soti konfyans yo nan esfè a Bondye-òdone nan legliz lokal la. Yon moun ka kenbe son doktrin men fail aktyèlman ap viv li soti. Yon "kretyen san legliz" se yon gwo drapo wouj.

Èske mwen ka grandi ak moun sa a? Èske li pral swiv mwen oswa mwen ka soumèt li bay moun sa a?

Pandan ke ou pa ta dwe janm panse ke ou ka chanje defo flagran yon moun nan, ou ta dwe kapab disène si wi ou non yo ta fè yon bon anfòm. Si ou se yon gason, mande tèt ou, fanm sa a ap swiv mwen? Èske li konprann soumisyon biblik? Si yon fanm mande, èske mwen vle swiv nonm sa a?

Petèt yon lòt fason pou w gade sa se mande tèt ou si wi ou non se posib pou w akonpli wòl biblik kòm mari oswa madanm pou moun sa a. Ale nan ansyen legliz ou yo epi mande konsèy yo sou kesyon an.

Kòman moun sa gen lajan?

Èske moun sa a jere lajan yo byen? Kouman yo ye ak dèt? Kesyon nan jesyon finansye, pandan y ap enèvan pou pifò, yo kritik kòm kèk bagay yo se tankou pratik tankou lajan. Moun san konprann abitid finansye se yo ki pami pi gwo kòz yo nan malè marital. Yon moun ka yon Kalvinis, yon kretyen, ak yon sèl, men pwòp tèt ou-enflije devastasyon finansye pa felisite yon moun kòm yon bon mari oswa madanm nan lavni.

Èske moun sa renmen pale sou bagay espirityèl?

Èske moun sa a renmen pale de bagay sa yo nan Bondye oswa èske yo alèz lè ou leve soti vivan Bib la? Yon moun ki pa renmen pale sou verite a, pa ka patikilyèman enterese nan li.

Yon lòt bagay sonje se kouman yo vèrs nan zafè biblik konpare ak tan an yo te mache ak Seyè a. Yon moun ki reklame yo te yon kretyen pou ane, men se inyoran nan Bib la ak teyoloji kretyen ka konsa paske yo pa enterese ase nan bagay sa yo.

Yon moun ka di ke se yon sèl kretyen kalvinis, men yo reyèlman?

Ann pa fèmen sou yon nòt negatif. Si ou te jwenn yon moun ki fwi Lespri Bondye a evidan, renmen legliz lokal yo, se yon plezi yo dwe avèk yo, ki renmen pale sou bagay sa yo nan Kris la, ak konprann apèl yo kòm yon gason oswa fanm kretyen ... sa yo se tout endikatè pozitif nan yon bon match – an konsideran bagay sa yo se verite nan ou menm tou.

Nouvo Rapò

Fèmen