Mná Singles Grace Singles!

Singles Grace na mBan… Tá tú le cosaint ag fir inár sochaí, inár n-eaglaisí agus inár dteaghlaigh. Is é mo mhian é sin a dhéanamh ar Sovereign Grace Singles. Mar úinéir of Grace Singles Fhlaitheasach, Ba mhaith liom é sin a chur in iúl duit NÍ BHEIDH MÉ aon iompar salacious agus / nó míchuí ag na fir atá ina mbaill a fhulaingt. Má ba chóir duit taithí a fháil ar rud den sórt sin, ba mhaith liom tú a spreagadh chun cloí le prionsabal na Matt. 18: 15-17 maidir le dul i muinín an fhir go díreach maidir lena bpeaca agus a gcuid a lorg aithrí agus athmhuintearas. Mura mbainfeadh sé seo an rún atá uait amach, tugaim cuireadh duit teagmháil a dhéanamh go díreach le ME. Déanfaidh mé mo dhícheall idirghabháil a dhéanamh ar a leithéid de tarlú i rún Bíobla agus cóir, eagarthóireachta go frithpháirteach. Ba mhaith liom a dhéanamh soiléir NACH bhfuilim á scríobh seo chugat mar gheall ar aon “sárú” de chineál ar bith ach a bheith réamhghníomhach, in áit.   Do Sheirbhíseach in Críost Íosa, Déan Scott Cruthaitheoir / Úinéir SGS

Tuarascáil Nua

Dún