Senglau Grace Merched Sofran!

Senglau Grace Merched Sofran… Rydych chi i gael eich amddiffyn gan ddynion yn ein cymdeithas, yn ein heglwysi ac yn ein teuluoedd. Fy nymuniad yw gwneud hynny ar Sovereign Grace Singles. Fel Perchennog of Senglau Grace Sofran, Rwyf am gyfleu hynny ichi NI FYDDWCH goddef unrhyw ymddygiad salacious a / neu amhriodol gan y dynion sy'n aelodau. OS dylech chi brofi rhywbeth o'r fath natur, rwyf am eich annog i gadw at egwyddor Matt. 18: 15-17 ynghylch wynebu'r dyn yn uniongyrchol ynglŷn â'u pechod a cheisio eu edifeirwch a cysoni. Os na fydd hyn yn cyflawni'r penderfyniad a ddymunir, fe'ch gwahoddaf i gysylltu ag ME yn uniongyrchol. Byddaf yn gwneud fy ngorau i gyfryngu digwyddiad o'r fath mewn penderfyniad Beiblaidd a theg, sy'n golygu ei gilydd. Dwi eisiau ei gwneud hi'n glir NAD ydw i'n ysgrifennu hwn atoch chi oherwydd unrhyw “dorri” o unrhyw fath ond i fod, yn hytrach, yn rhagweithiol.   Eich Gwas in Crist Iesu, Dean Scott Crëwr / Perchennog SGS

Adroddiad Newydd

Close