Dame suverene milosti, samci!

Dame suverene milosti, samci... Trebaju vas zaštititi muškarci u našem društvu, u našim crkvama i u našim porodicama. Moja je želja da to učinim na Sovereign Grace Singles. As vlasnik of Samci suverene milosti, Želim vam to priopćiti NEĆU tolerirati svako nepristojno i / ili neprikladno ponašanje muškaraca koji su članovi. AKO biste trebali doživjeti nešto takve prirode, želim vas ohrabriti da se pridržavate principa Matt. 18: 15-17 u vezi sa neposrednim suočavanjem s čovjekom u vezi s njihovim grijehom i traženjem njihovog pokajanje i pomirenje. Ako ovo ne postigne željenu razlučivost, pozivam vas da me direktno kontaktirate. Dat ću sve od sebe da posredujem u takvoj pojavi u biblijskoj i pravednoj, obostrano izgrađujućoj rezoluciji. ŽELIM jasno reći da vam ovo NE PISAM zbog bilo kakvog „kršenja“ bilo koje vrste, već da bih, naprotiv, bio proaktivan.   Vaš sluga in Kriste Isuse, Dean Scott Tvorac / vlasnik SGS-a

Novi izveštaj

blizu