Wanita Tunggal Rahmat Berdaulat!

Wanita Tunggal Rahmat Berdaulat… Anda harus dilindungi oleh lelaki di masyarakat kita, di gereja-gereja kita dan keluarga kita. Ini adalah keinginan saya untuk melakukannya di Sovereign Grace Singles. Sebagai Pemilik of Tunggal Rahmat Berdaulat, Saya ingin menyampaikan kepada anda bahawa SAYA TIDAK AKAN bertolak ansur dengan tingkah laku yang tidak sopan dan / atau tidak wajar oleh lelaki yang menjadi ahli. JIKA anda harus mengalami sesuatu seperti itu, saya ingin mendorong anda untuk mematuhi prinsip Mat. 18: 15-17 mengenai menghadapi lelaki itu secara langsung mengenai dosa mereka dan mencari dosa mereka taubat dan perdamaian. Sekiranya ini tidak mencapai resolusi yang diinginkan, saya mengajak anda untuk menghubungi SAYA secara langsung. Saya akan berusaha sedaya upaya untuk memediasi kejadian seperti itu dalam resolusi Alkitabiah dan adil yang saling mengedepankan. SAYA ingin memperjelas bahawa saya TIDAK menulis ini kepada anda kerana "pelanggaran" apa-apa jenis tetapi lebih proaktif.   Hamba Anda in Kristus Yesus, Dekan Scott Pencipta / Pemilik SGS

Laporan Baru

Tutup